Historier från Norge runt

 SVT2

SVT2   17:55 - 18:00

Om programmet

Norskt program från 2017. Berguvsungar. Berguven är Nordens största uggla, men arten är hotad. I ett projekt med ringmärkning av ungar på Solværøyene i Nordland försöker man få en översikt av populationen för att förhoppningsvis kunna hjälpa till att säkra artens överlevnad. Från 12/8 i SVT2. Även i K 1/9.