Fatta EU

 SVT2

SVT2   22:15 - 22:30

Om programmet

Samarbete. EU samarbetar inom många områden. När många från krigets Syrien ville söka skydd i Europa 2015 sattes det samarbetet på prov. Trots att EU:s regler säger att medlemsländerna ska dela på ansvaret, slutade flera länder att ta emot asylsökande. Vad händer när EU-länder bryter mot överenskommelser? UR. HD. Även i SVT1 20/5.