Flugor

 SVT2

SVT2   19:55 - 20:00

Om programmet

VHS. VHS. Reportageserie om trender som kommit och gått. Textat sid. 199.