Opinion live

 SVT1

SVT1   14:00 - 14:45

Om programmet

Ska svårt sjuka personer kunna få hjälp av sjukvården att avsluta sina liv? Patienter och anhöriga möter läkare och debattörer. Med bl.a. överläkare Gunnar Eckerdal och Kajsa Dovstad, läkare och debattör. Och förskolan Gitarren i Umeå tog bort kött från kosten för klimatets skull. Debatt med bl.a. brottaren Eddie Bengtsson och vegankocken Petra Cavini. Från 7/11 i SVT1. Även i SVT1 9/11. Textat sid. 199.