Location, Location, Location Denmark I 1 "Ditte & Brian/Jenni....."

 Sjuan

Sjuan   16:00 - 16:57

Om programmet

Randi och Jacob vill hitta ett hem närmare Köpenhamn.