How Do They Do It?

 Kanal 9

Kanal 9   05:15 - 05:35

Om programmet

Många saker i den moderna världen är resultatet av sofistikerade beräkningar och produktionsprocesser som vi oftast tar för givna. Men hur produceras de och vad är tanken bakom dem? Detta program ger en speciell inblick i världens produkter och mekanismer.