Police Academy 3: Back in Training

 Kanal 9

Kanal 9   22:00 - 23:35

Om programmet

En av stadens två polisskolor måste av ekonomiska skäl läggas ner. Före detta elever kallas in för att hjälpa till i kampen mellan skolorna.