Borderforce USA: The Bridges

 Kanal 9

Kanal 9   15:00 - 16:00

Om programmet

Den mörka floden Rio Grande utgör hälften av USAs södra gräns där den ringlar fram mellan Texas och Mexiko. Totalt 23 broar korsar floden och bevakas av gränsbevakningen.