How Do Animals Do That?

 Kanal 9

Kanal 9   10:28 - 10:56

Om programmet

Forskare kan nu avslöja vad hundens svansföring egentligen betyder. Dessutom - vad är hemligheten bakom krokodilens kraftfulla käkar, och hur tar man sig loss från dess grepp?