Baggage Battles

 Kanal 9

Kanal 9   07:05 - 07:27

Om programmet

Auktionsspecialister reser världen runt för att komma över bortglömda och borttappade personliga ägodelar och sedan sälja dem med vinst. De åker till auktioner och bjuder på borttappat bagage, övergivna ägodelar och beslagtagna ovanliga varor.