Batman

 Kanal 9

Kanal 9   21:00 - 23:49

Om programmet

Den rike Bruce Wayne är i hemlighet den maskerade brottsbekämparen Batman som kämpar för det goda och emot det onda i staden Gotham City.