Alaska: The Last Frontier

 Kanal 9

Kanal 9   02:30 - 03:20

Om programmet

Det finns inget enkelt sätt att bo på i Alaskas ödemarker men för en familj är det det enda sättet att leva på. I fyra generationer har familjen Kilcher bott utanför civilisationen och livnärt sig på djur- och växtlivet runt omkring sig.