Blade II

 Kanal 9

Kanal 9   22:20 - 00:30

Om programmet

En mutation har skett i vampyrsamhället, vampyrer med så stark blodtörst att de ger sig på både vampyrer och människor har skapats. Blade, som är till hälften människa och till hälften vampyr, får i uppdrag att utrota den nya arten av vampyrer.