Arga snickaren

 Kanal 9

Kanal 9   19:00 - 19:59

Om programmet

Taket måste läggas om och det är sprickor i fasaden. Linda, 24, och Henrik, 26, bor med en femårig dotter i ett stort hus i Skultuna. De köpte huset 2008, medvetna om att det behövdes renovering, men insåg inte exakt hur mycket jobb som krävdes.