Criminal Minds

 Kanal 9

Kanal 9   23:13 - 00:07

Om programmet

BAU-teamet kallas in för att undersöka en serie mystiska mord där kryptiska meddelanden har hittats i offrens munnar.