Grand Designs Australia

 Kanal 9

Kanal 9   21:02 - 22:14

Om programmet

Dan förlorade sitt hem i en brand men det avskräcker honom inte från att återvända fem år senare för att bygga igen. Den här gången kommer han att se till att huset är helt brandsäkert.