A1: Highway Patrol

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   20:00 - 21:00

Om programmet

Trafikpolisen i Skottland stöter på en bil som har vält, och en gigantisk maskin ska flyttas till London.