Sofias änglar (Season 9) - Sign language

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   05:15 - 05:55

Om programmet

Familjen har två cancersjuka barn. Föräldrarna Johan och Linda lämnar sina jobb för att ta hand om dem. Familjens ekonomi är ansträngd och det slitna huset i Svärtinge har hamnat långt ner på prioriteringslistan.