Sofias änglar (Season 9) - Sign language

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   04:55 - 05:35

Om programmet

Sofias änglar hjälper människor som drabbats hårt av motgångar i livet. När sorg eller sjukdom vänder upp och ned på tillvaron finns inte tid och kraft till renoveringar eller projekt i hemmet. Sofias änglar ger avlastning där den behövs som mest.