I Hate My Yard

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   09:33 - 10:00

Om programmet

Michael och Asia har försökt att förändra sin bakgård för att den ska passa deras behov, men misslyckats med att uppfylla sina drömmar. De anlitar Sara Bendrick för att få hjälp med det övervuxna, underutnyttjade området.