Blood Relatives

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   03:05 - 03:55

Om programmet

Alla familjer har hemligheter, så kallade skelett i garderoben. Blood Relatives utreder riktiga mord som inträffat i hemmiljö. Mordmysterier där alla är misstänkta och alla misstänkta har samma efternamn.