Outsiders

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   22:01 - 23:00

Om programmet

Folk som ser ut som stjärnor. Merlinda i Norrtälje ser ut som Julia Roberts, Jan arbetar som imitatör av kungen, Big Mike är en av världens skickligaste Elvis-imitatörer.