Tiny House, Big Living

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   06:22 - 06:45

Om programmet

Vi möter husägare som vill ha ett litet hus, antingen som första hem eller genom att byta från ett stort till ett litet. Vi får vara med om processen som ledde till deras beslut.