Swamp Murders

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   01:01 - 02:01

Om programmet

Kärr, mossar, myrar, flodarmar och flodbäddar kan vara skumma, mörka, galna platser, och värre blir det när en kropp dyker upp. Dessa ingredienser är den illavarslande kulissen för de mörkaste av mysterier.