Deadly Sins

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   00:58 - 01:57

Om programmet

Vi tittar närmare på skandalösa brott som alla bottnar i någon av de grundläggande mänskliga instinkterna: frosseri, girighet, lust, avund, lättja, vrede och högmod.