Superoppusserne

 TV8

TV8   14:45 - 15:45

Om programmet

I detta avsnitt ligger fokus på att ge barnen var sitt sovrum.