The Hotel Inspector

 TV8

TV8   12:45 - 13:45

Om programmet

Alex reser tillbaka till hotellet Godolphin Arms. Men har det fortsatt att gå bra för ägarna, eller har de tvingats att stänga?