Superoppusserne

 TV8

TV8   06:00 - 07:00

Om programmet

Stora omfattande förändringar har redan gjorts i hela huset men innan familjen kan återvända till sitt nya hem, fortsätter jobbet med vardagsrummet.