Murder, She Wrote VII-XII 93 "The murder channel"

 TV8

TV8   14:00 - 15:00

Om programmet

Ett förfallet hus som det påstås att Benedict Arnold ofta besökt blir skådeplats för en livsfarlig tävling och ond bråd död.