The Hotel Inspector

 TV8

TV8   13:00 - 14:00

Om programmet

Alex besöker ett hotell i Blackpool som har sett bättre dagar. Kommer en känd recensent att kunna hjälpa att hjälpa det krisande företaget?