Little Women: LA Terra's Big House

 TV8

TV8   16:55 - 18:00

Om programmet

I varje program har två familjer samma typ av renoveringsprojekt i sina egna hem men med två HELT olika budgetar.