Call the Midwife

 TV8

TV8   06:55 - 07:55

Om programmet

Syster Julienne och Trixie hjälper en gravid fånge. Shelagh´s rutinbesök visar något allvarligt och Alec berättar för Jenny att han älskar henne.