Superoppusserne

 TV8

TV8   11:10 - 12:10

Om programmet

Inredaren Linda Steen går, i vanling ordning, in i vanliga människors hem och hjälper familjer som misslyckas med att se de bra med praktiska lösningar i sitt hem.