Hart to Hart

 TV8

TV8   06:55 - 07:50

Om programmet

Jennifer råkar komma över ett väldigt ovanligt mynt och blir måltavla för två män som är villiga att begå mord för att få tag på det.Jennifer råkar komma över ett väldigt ovanligt mynt och blir måltavla för två män som är villiga att begå mord för att få tag på det.