Hart to Hart

 TV8

TV8   12:50 - 13:50

Om programmet

Han introducerar sig själv som Jonathan Hart Jr, och charmar brallorna av paret Hart och Max som en del i en väl utarbetad plan.