Crisis

 TV8

TV8   02:50 - 03:35

Om programmet

Dunn tvingas göra sitt yttersta för att beskydda Meg. Samtidigt ställer Gibson ett krav som kan leda till att några av eleverna släpps fria.