NCIS

 TV8

TV8   00:25 - 01:25

Om programmet

Överstelöjtnant Mann samarbetar med Gibbs i utredningen av mordet på en Kapten som hade tillgång till hemlig information. Gibbs får personlig anknytning till fallet, när det visar sig att ett av vittnena är en av hans ex-fruar.