Everybody Loves Raymond

 TV8

TV8   03:00 - 03:25

Om programmet

Ray tror att Debras humörsvängningar beror på PMS, men varje gång han säger det blir hon ännu argare.