The Hotel Inspector

 TV8

TV8   11:00 - 12:00

Om programmet

Ruth Watson gör återbesök hos hotell från tidigare säsonger.