Bones

 TV8

TV8   00:05 - 01:00

Om programmet

På Brennan och Booth första officiella dag tillbaka på jobbet får de genast ett spännande fall att utreda. Man har hittat kvarlevor på en fiskfarm.