The Hotel Inspector

 TV8

TV8   12:55 - 13:55

Om programmet

Alex reser tillbaka till ett hotell i Margate. Men har det fortsatt att gå bra för ägarna, eller har de tvingats att stänga?