Bosch

 TV8

TV8   21:00 - 22:00

Om programmet

Gone. Bosch och Edgar är Joey Marks på spåren. George Irving fördjupar sig i sitt uppdrag. För att skydda sina närstående vidtar Bosch extrema åtgärder.