The Hotel Inspector

 TV8

TV8   12:55 - 13:55

Om programmet

Alex vänder lyckan för ägarna till Welcome Traveller Inn i sydvästa England.