The Hotel Inspector

 TV8

TV8   04:20 - 05:10

Om programmet

Alex Polizzi kämpar för att hjälpa ett par som äger ett vandrarhem i Herefordshire. Här har man misslyckats med en hel rad renoveringsprojekt.