Law and Order: Criminal Intent

 TV8

TV8   02:15 - 03:05

Om programmet

En uppåtsträvande författare som överkommit barndomens fattigdom hittas mördad och det är svårt att utröna vilken del av hennes liv som är ansvarigt.