Call the Midwife

 TV8

TV8   19:55 - 21:00

Om programmet

Patsys bryska manér blir orsaken till förflyttning till ett annat distrikt som påminner henne om sitt förflutna. Trixie tar hand om ett par vars relation har separerat dem från deras respektive familjer.