WPC 56

 TV8

TV8   16:35 - 17:40

Om programmet

Teamet måste bestämma sig för vilka de ska vara lojala mot, efter att ha får höra om en tragisk händelse. Samtidigt håller tiden på att rinna ut för Annie och Sawyer.