The Simpsons

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   19:00 - 19:30

Om programmet

Skolan räddas ekonomiskt av en klädfirma men Lisa upptäcker att eleverna blir utnyttjade som marknadsförare av firman.