American Dad

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   04:20 - 04:45

Om programmet

Langley Falls förbjuder transfetter, till Stans stora förtvivlan. Han korsar därför landsgränsen för att få tag i sin favoritmat.