According to Jim

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   08:30 - 09:00

Om programmet

Arg över det faktum att Cheryl har gått med i en middagsklubb förbannar Jim kvinnans skapare, varpå gud då ger honom chansen att försöka göra ett bättre jobb själv.